KOR wordt gewijzigd m.i.v. 2020

July 21, 2019

 

In 2020 wordt de huidige kleineondernemersregeling (KOR) vervangen door een nieuwe.

De regeling verandert onder andere op de volgende punten:

  • De korting op te betalen btw vervalt. Daarvoor in de plaats komt een vrijstelling voor de btw. Men kan zelf kiezen of ze meedoen aan de nieuwe regeling.

  • De huidige kleineondernemersregeling is alleen voor natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen. Aan de nieuwe kleineondernemersregeling kunnen vanaf 2020 ook rechtspersonen deelnemen zoals stichtingen, verenigingen en bv’s.

 

Wanneer kunt u meedoen met de nieuwe kleineondernemersregeling?

Als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

• U bent btw-ondernemer.
• U bent als ondernemer in Nederland gevestigd.
• Uw omzet is niet hoger dan € 20.000 per kalenderjaar. Niet alle omzet telt mee bij het bepalen van deze grens.

 

Weet u niet zeker of u aan de voorwaarden voldoet of hoe u uw omzet voor 2020 moet schatten?

 

Via belastingdienst.nl/kor vindt u een hulpmiddel waarmee u dat zelf eenvoudig na kunt gaan.

 

Wel of niet meedoen: u maakt zelf de keuze

 

U kiest zelf of u wel of niet meedoet aan de nieuwe kleineondernemersregeling. Om u een goed beeld te geven van de regeling heeft de Belastingdienst een aantal voorbeelden uitgewerkt. Daarin kunt u zien wat wel of niet meedoen in de praktijk betekent voor verschillende beroepsgroepen en in verschillende situaties.

Als u besluit mee te doen, dan moet u zich vooraf aanmelden met het aanmeldformulier

 

Via belastingdienst.nl/kor vindt u het aanmeldformulier. Als u vanaf 1 januari 2020 mee wil doen moet uw formulier uiterlijk 20 november 2019 bij de fiscus binnen zijn.

Please reload

    © 2018 by ATFC Groep BV