Ontslagformulier deel C nu als digitaal formulier beschikbaar

Werkgevers kunnen vanaf nu met 3 digitale formulieren ontslag aanvragen. Naast de formulieren deel A en B, is nu ook formulier deel C digitaal beschikbaar.

Als u voor uw werknemer(s) ontslag wilt aanvragen wegens bedrijfseconomische redenen, dan kunt u vanaf nu de gehele aanvraag met digitale formulieren bij ons indienen via het werkgeversportaal.

U doet dit met het digitale formulier Aanvragen ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen deel A. Daarna vult u per werknemer het digitale formulier Aanvragen ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen deel B in. Met het digitale formulier Aanvragen ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen deel C onderbouwt u uw aanvraag.

Voordelen digitaal formulier

Deel C is het meest omvangrijke ontslagaanvraagformulier. Het digitale formulier heeft als belangrijk voordeel dat u efficiënt door de voor u relevante vragen wordt geleid. Ook krijgt u toelichting per vraag en kunt u uw antwoord kwijt in meebewegende tekstvakken. Zo bespaart u tijd en heeft u altijd voldoende ruimte voor uw antwoorden.

Deel B vult u in voor elke werknemer voor wie u ontslag aanvraagt. Deel A en C vult u maar 1 keer per aanvraag in.

Bent u uitzendwerkgever?

Let op: bent u een uitzendwerkgever? Het formulier Aanvraag ontslag door uitzendwerkgever is vanaf nu opgenomen in het digitale formulier Aanvragen ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen deel C. Dit geldt ook voor het Aanvraagformulier verklaring overbruggingsregeling transitievergoeding.

Bron: www.uwv.nl/werkgevers/actueel/ontslagformulier-deel-c-nu-ook-digitaal-beschikbaar.aspx

EndFragment