ONZE DIENS+EN

Administratie

Het voeren van de financiële administratie is de basis voor de informatievoorziening voor de ondernemer.  Bedrijfs- en investeringsbeslissingen worden genomen op de juiste tussentijdse of jaarcijfers.  Wij begeleiden u als u zelf de administratie van uw bedrijf verzorgt, maar kunnen u ook ontzorgen door het overnemen van alle administratieve taken.  Wij zorgen tevens voor tijdige aangifte van BTW en/of ICL aangiften.

Belastingadvies

Fiscale wet- en regelgeving wordt steeds ingewikkelder.  Op grond van onze ervaring geven wij u de beste adviezen op het begied van inkomsten-, loon- en vennootschapsbelasting, maar ook erfbelasting, overdrachtsbelasting en schenkingsrechten vergt de nodige advisering.  Wij geven gespecialiseerd belastingadvies in internationale bedrijfsstructureringen en onderhouden daartoe nauwe contacten met adviseurs in diverse landen om cliënten hun ambities op internationale expansie probleemloos te laten realiseren.

Jaarrekeningen

De jaarrekening vormt het sluitstuk van uw financiële verantwoording naar derden zoals de bank of de belastingdienst.  Maar wat vaak vergeten wordt is dat de jaarrekening het belangrijkste instrument voor uw bedrijfsvoering is. Wij analyseren de cijfers en adviseren u uw winstgevendheid van uw onderneming te verbeteren.

Juridisch advies

Op velerlei gebied loopt u als ondernemer tegen juridische problemen aan zoals incasso's, wanbetaling, zekerheidsrechten, contracten met banken, klanten, toeleveranciers etc.  Maar ook op het gebied van arbeidsrecht, intellectuele eigendom, merkrechten zijn de juridische aspecten vaak lastig te doorgronden.  Wij staan u graag bij met gedegen juridisch advies en kunnen fungeren als sparringpartner voor uw advocaten in geval van geschillen.

Loonadministratie en Salarisadvies

Als full-service kantoor verlenen wij alle diensten op gebied van loon- en personeelsadministratie en daarmee samenhangende advisering.  Onze medewerkers kennen de branche specifieke regelingen en CAO's en verwerken deze geheel geautomatiseerd.  Ook verstrekken zij de juiste juridische adviezen op personeelsgebied en kunnen u voorzien van alle contracten.  

Financieel advies

De groei van uw bedrijf, zowel autonoom als door overnames of samenwerkingen, vergen gedegen financiëel advies.  Maar ook opvolgingsperikelen in uw bedrijf, management-buy outs of verkoop van uw onderneming vragen oom gespecialiseerd advies.  Al vele ondernemers hebben wij in bovengenoemde omstandigheden van deskundig financieel, fiscaal en juridisch advies voorzien.

Heeft u nog vragen ? Contacteer ons !

Wij zijn er om u te assisteren.  Neem derhalve contact met ons op.