NIEUWS + UPDATES

2 Apr 2020

U kunt ons memorandum inzake de financiële en fiscale maatregelen die de overheid heeft getroffen hier gratis downloaden.  Voor vragen kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Download Memo

U kunt ook een korte presentatie bekijken via deze You-tube link:

Bekijk Video

20 Mar 2020

Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

Het kabinet heeft vandaag besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

De ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Financiën en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben het pakket dinsdag aan de Tweede Kamer aangekondigd bovenop economische maatregelen die donderdag 12 maart al zijn genomen vanuit het kabinet.

De bewindspersonen laten gezamenlijk wete...

16 Mar 2020

Betalingsproblemen door coronavirus? Uitstel van betaling mogelijk voor ondernemers inclusief zzp’ers.

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, neemt de Belastingdienst maatregelen. Bent u ondernemer of zzp’er en hebt u betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Ook kunt u uw te betalen voorlopige aanslag aanpassen.

Hoe vraagt u uitstel aan?

U kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting bijzonder uitstel van betaling aanvragen.

Stuur daarvoor een brief aan de Belastingdienst. In de brief vraagt u om uitstel van betaling en legt u uit hoe u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. De invorderingsmaatregelen worden dan gestopt.

U leest verderop welke overige voorwaarden hier voor gelden. Een boete voor niet op tijd betalen van btw of loonbelasting hoeft u niet te betalen.

Verlaging van uw voorlopige aanslag

Verwacht u...

13 Nov 2019

Als gevolg van Europese regels zijn vanaf 2020 ondernemingen verplicht hun eigenaren, of de personen die zeggenschap hebben, in een UBO-register in te schrijven. Doel is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit zoals witwassen.

UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’. Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging, een zogeheten juridische entiteit. Het UBO-register maakt transparant wie aan de touwtjes trekt bij juridische entiteiten die in Nederland zijn opgericht.

Voor wie geldt de UBO-registratieplicht?

De UBO-registratieplicht geldt onder meer voor bv’s, vof’s cv’s, stichtingen, verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen, coöperaties en (niet-beursgenoteerde) nv’s. Beursgenoteerde vennootschappen en publiekrechtelijke rechtspersonen hebben geen plicht tot registratie.

Meer informatie

Lees het nieuwsbericht of bekijk de internetsite over Rijksoverheid.nl.

12 Oct 2019

Vanaf vandaag ontvangt de eerste groep ondernemers met een eenmanszaak van de fiscus een nieuw btw-identificatienummer (btw-id). In totaal ontvangen deze maand circa 1.3 miljoen ondernemers dit nieuwe btw-id.

Geen BSN meer in btw-id

In het nieuwe btw-id is het BSN van de ondernemer niet langer verwerkt. Zo wordt de privacy van de ondernemer beter gewaarborgd. Het nieuwe btw-id is geldig vanaf 1 januari 2020. De Belastingdienst verzendt de brieven deze maand al, zodat een ondernemer nu al voorbereidingen kan treffen, zoals het aanpassen van briefpapier en het informeren van de boekhouder.

Btw-id vermelden op facturen en website

Het btw-id is een persoonlijk, uniek nummer dat bestaat uit een reeks van 14 tekens. Vanaf 1 januari 2020 moeten ondernemers het btw-id op facturen en hun website vermelden om zich te identificeren als btw-plichtig ondernemer. Daarmee voldoen zij aan de wettelijke eisen. Voor handel binnen de EU is het belangrijk dat mensen met een eenmanszaak hun btw-id tijdig doorg...

21 Jul 2019

In 2020 wordt de huidige kleineondernemersregeling (KOR) vervangen door een nieuwe.

De regeling verandert onder andere op de volgende punten:

  • De korting op te betalen btw vervalt. Daarvoor in de plaats komt een vrijstelling voor de btw. Men kan zelf kiezen of ze meedoen aan de nieuwe regeling.

  • De huidige kleineondernemersregeling is alleen voor natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen. Aan de nieuwe kleineondernemersregeling kunnen vanaf 2020 ook rechtspersonen deelnemen zoals stichtingen, verenigingen en bv’s.

Wanneer kunt u meedoen met de nieuwe kleineondernemersregeling?

Als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

• U bent btw-ondernemer.
• U bent als ondernemer in Nederland gevestigd.
• Uw omzet is niet hoger dan € 20.000 per kalenderjaar. Niet alle omzet telt mee bij het bepalen van deze grens.

Weet u niet zeker of u aan de voorwaarden voldoet of hoe u uw omzet voor 2020 moet schatten?

Via belastingdienst.nl/kor vindt u een hulpmiddel waarmee u d...

29 Jun 2019

Na het  debacle omtrent de DBA staat de Staatssecretaris nu een andere weg in om helderheid te krijgen wanneer sprake is van een dienstverband en wanneer sprake is van ondernemerschap voor zelfstandige ondernemers (ZZP'ers).

Een minimumterief van €16 per uur moet voorkomen dat zelfstandigen tegen tarieven werken waar zijn niet van kunnen rondkomen. Daarnaast helpt deze bodem ook de onbedoelde concurrentie tussen zzp'ers en laagbetaalde werknemers tegen. De zzp'ers die boven de €75 per uur verdient, kan zich met behulp van een zelfstandigenverklaring beschermen tegen heffingen achteraf. De opt-out zou de eerder ontstane problemen van de wet DBA moeten oplossen. Toen opdrachtgevers vanwege de verwarring zo zenuwachtig werden dat ze geen zelfstandigen meer in huurden.

Bart van Kent (SP) noemt de maatregel 'een bijl aan de wortel' van de sociale zekerheid en Gijs van Dijk (PvdA) denkt dat de opt-out zal zorgen voor een grote groep potentiële nieuwe zzp'ers. Volgens Koolmees zal het aantal we...

29 Jun 2019

Alhoewel recent een de heffing in box 3 in een specifiek geval ten gunste van belastingplichtige werd verworpen heeft de Staatssecretaris alle overige bezwaren tegen heffing in box 3 afgewezen.  Individuele gevallen kunnen echter gebruik maken van de uitspraak echter dan dient in het specifieke geval sprake te zijn van 'onevenredig zware last' van de Box 3 heffing. En dat is vaak lastig te bewijzen.

De Staatssecretaris heeft echter wel een herziening aangekondigd.

Een eventuele box 3-heffing over het werkelijke rendement op spaargeld kan niet voor 1 januari 2021 worden ingevoerd. Dit heeft staatssecretaris Snel van Financiën gezegd in de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer debatteerde donderdag met Snel over de belasting over vrijwel renteloze spaartegoeden, dit mede naar aanleiding van een recente uitspraak van de Hoge Raad, die oordeelde dat de vermogensrendementsheffing in strijd is met de mensenrechten.

De staatssecretaris zei te begrijpen dat belastingbetalers niet accepteren dat zij w...

20 Apr 2019

Begin april 2019 is het wetsvoorstel voor de implementatie van het UBO-register ingediend bij de Tweede Kamer. Op basis hiervan worden ondernemingen verplicht om hun (in)directe uiteindelijke eigenaren te registreren. Niet voor niets staat UBO voor ultimate beneficial owner.

Doel van dit register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit zoals witwassen van geld en terrorismefinanciering. De transparantie over wie de uiteindelijke belanghebbende van een onderneming is, moet hierbij helpen. Het gaat dan om de natuurlijke persoon die bij een onderneming of een rechtspersoon aan de touwtjes trekt.

13 Jan 2017

Deze zaak betreft een proefprocedure over de forfaitaire vermogensrendementsheffing box 3 over het jaar 2014. Belastingplichtige bezit onder andere bank- en spaartegoeden. Hij voert bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant aan dat voor spaartegoeden een heffing over een forfaitair rendement van 4% in strijd is met artikel 1 Eerste Protocol omdat dat rendement voor spaartegoeden te veel afwijkt van zowel het reële als het nominale rendement. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de forfaitaire rendementsheffing voor de jaren 2010 en 2011 niet in strijd is met artikel 1 EP (nr. 13/04247, ECLI:NL:HR:2015:812 betreffende het jaar 2010 en nr. 14/05020, ECLI:NL:HR:2016:1129 en nr. 16/02255, ECLI:NL:HR:2016:2662 betreffende het jaar 2011). Aangezien niet in geschil is dat de box 3-heffing in elk geval aanvankelijk wel verenigbaar was met artikel 1 EP, gaat de Rechtbank in op de vraag of de (belasting)wetgever niet de vereiste ‘fair balance’ in acht heeft genomen door de box 3-regelgeving – waaronder he...

10 Jan 2017

De Belastingdienst heeft het volgende bekendgemaakt:

'Vanaf 1 januari 2017 gelden andere regels voor het aanmerken van een vordering als oninbaar en voor de manier waarop de betaalde btw kan worden teruggevraagd. Daarnaast geldt een aanpassing voor het terugbetalen van afgetrokken voorbelasting door het niet betalen van de vordering. De leverancier kan zijn op aangifte betaalde btw terugvragen zodra het zeker is dat zijn vordering (gedeeltelijk) oninbaar is.

Nieuw is dat de vordering in ieder geval 1 jaar ná de uiterste betaaldatum van de factuur, als oninbaar wordt aangemerkt. 

Daarnaast hoeft voor de teruggaaf geen apart verzoek meer te worden ingediend.

De teruggaaf kan worden verwerkt in de btw-aangifte.

Meer informatie, leest u bij Teruggaaf door oninbare vorderingen.

Terugbetalen van afgetrokken voorbelasting

De afnemer moet zijn op aangifte afgetrokken voorbelasting terugbetalen als hij het factuurbedrag (deels) heeft teruggekregen of op het moment dat duidelijk is dat hij de factuur n...

10 Jan 2017

Werkgevers kunnen vanaf nu met 3 digitale formulieren ontslag aanvragen. Naast de formulieren deel A en B, is nu ook formulier deel C digitaal beschikbaar.

Als u voor uw werknemer(s) ontslag wilt aanvragen wegens bedrijfseconomische redenen, dan kunt u vanaf nu de gehele aanvraag met digitale formulieren bij ons indienen via het werkgeversportaal.

U doet dit met het digitale formulier Aanvragen ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen deel A. Daarna vult u per werknemer het digitale formulier Aanvragen ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen deel B in. Met het digitale formulier Aanvragen ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen deel C onderbouwt u uw aanvraag. 

Voordelen digitaal formulier

Deel C is het meest omvangrijke ontslagaanvraagformulier. Het digitale formulier heeft als belangrijk voordeel dat u efficiënt door de voor u relevante vragen wordt geleid. Ook krijgt u toelichting per vraag en kunt u uw antwoord kwijt in mee...

31 Dec 2016

Vanaf 1 januari 2017 zullen wij de meest in het oog springende fiscale Nieuwsberichten hier vermelden.

Please reload

    © 2018 by ATFC Groep BV